Fotografování dětí

Dne 16.5.2024 bude v MŠ probíhat FOTOGRAFOVÁNÍ (vzpomínka na školní rok 2023/2024)
Děti budou fotografovány společně se svou třídou. Vaše děti bude fotografovat paní fotografka
Olga Ďurencová z FOTO O&M.