Fotografování dětí

Dne 3. 11. 2021 bude v naší mateřské škole probíhat fotografování.

Děti budou fotografovány jednotlivě.
Za několik dnů obdržíte soubor fotografií + kalendář.
Dle Vašeho zájmu můžete (po zaplacení) nebo nemusíte (ale musíte soubor vrátit zpět) soubor fotografií + kalendář od fotografky paní Šoltézové zakoupit.