DOPLNĚNÍ Č. 2 OPATŘENÍ ŘEDITELE Č. 2

s platností a účinností od 18.9.2020:

Obecné informace k provozu školy

Výjimky z nošení roušek
– děti do dvou let věku,
– děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a dětské skupině

Ostatní zaměstnanci MŠ mají povinnost při pohybu v prostorách MŠ VŽDY používat ochranné pomůcky dýchacích cest (ústa, nos).

Pedagogickým pracovníkům je doporučeno používat ochranné pomůcky dýchacích cest i v průběhu VVP. Všichni zaměstnanci MŠ mají k dispozici ochranné štíty.

 

Hygienická pravidla a standard úklidu

Výdej jídla pro nepřítomné dítě (v případě, že stravu nebylo již možné odhlásit)

Je možný pouze 1. dva dny (dle ŠŘ = v čase od 11:15 do 11:25 hod. v kuchyni = výdejně jednotlivých tříd MŠ), a to za těchto organizačních a hygienických podmínek:

Osoba, která si přijde do MŠ pro stravu nepřítomného dítěte, bude čekat na chodbě (s použitím ochrany dýchacích cest1)/před vchodem do MŠ, a strava jí bude předána v originálních obalech pořízených MŠ, které je nutné uhradit (10,- Kč za každou nádobu s víčkem – na polévku a na omáčku).

Výdej jídla do přinesených nádob nebude z hygienických a protiepidemiologický důvodů možný!

V Mnichovicích dne 18.9.2020

Martina Čermáková, ředitelka

Mateřské školy Mnichovice, okres Praha – východ

 

Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém manuálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“).