DEVATENÁCTÁ SCHŮZKA EKOTÝMU 23. 5. 2024

Každý rok pečou rodiče i děti z MŠ na akci Mnichovické kramaření všechny možné dobroty. Tento rok se k pečení přidal i ekotým.