DESÁTÁ SCHŮZKA EKOTÝMU 29. 4. 2022

V pátek proběhla již desátá schůzka ekotýmu. Sešli jsme se v EVVO třídě a zjišťovali, co již máme hotové a co máme ještě před sebou.