ANKETA

Vážení rodiče,
obracíme se na Vás se žádostí o vyplnění krátkého postojového dotazníku.
Jeho cílem je zmapovat, zda se naplnila či naplňují Vaše očekávání, která jste měli a máte od mateřské školy. Výsledky této ankety nám napomohou znát postoje rodin našich dětí a současně zlepšovat naši pedagogickou práci a péči o Vaše děti ke spokojenosti náš všech, ale především těch nejdůležitějších – DĚTÍ.

Anketní lístek Vám budou předávat paní učitelky ve třídě Vašeho dítěte.
Vyplněnou anketu, prosím, vhoďte do anketních boxů, které jsou pro Vás připraveny.
V úterý 29.6.2021 bude anketa ukončena a poté vyhodnocena.

Za celý tým Mateřské školy Mnichovice děkujeme za Váš čas a chuť podělit se s námi o Vaše názory.