HUDEBNÍ SHOW

Ve středu 18.5. bude pro děti na zahradě připravena „HUDEBNÍ SHOW“
Děti budou zpívat, rytmizovat, tancovat, tleskat, hádat písničky…
M + B + Ž + H + K + S od 9:30 hodin
Sejdeme se u pódia!