Tvořivá hra – Sluníčka využívají tvořivou hru při ranních i odpoledních hrách.