Úplata za předškolní vzdělávání „školné“ 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že je mateřská škola z důvodu epidemické situace v ČR uzavřena, budeme Vám školné za měsíc březen 2021 vracet, případně neplaťte některou z následujících plateb za „školné“. Po dobu uzavření MŠ budeme postupovat stejně i pro další měsíc.

Jako každý rok budeme na konci školního roku (7/2021) dělat vyúčtování přeplatků (i případných nedoplatků).

Dále Vás budeme informovat.
Martina Čermáková, ředitelka

2020/2021 je v souladu s §6 odst.2) vyhlášky č.14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, stanovena na: 607,-Kč měsíčně (od 1. 9. 2020 – do 31. 8. 2021).

Částka bude poukázána na účet: 107 – 831 899 0207/0100
Variabilní symbol: číslo dítěte (nově přijaté děti obdrží toto číslo v první den nástupu do MŠ, ostatní děti mají číslo již přidělené)

Dle § 6 odst. 7) vyhlášky č.14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění)

je splatnost do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

V souladu s § 123 čl.2 zákona č.561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění se dítěti poskytuje vzdělávání v mateřské škole bezúplatně, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Své dotazy pište na e-mailovou adresu: anna.vladykova@msmnichovice.cz