Předškolní distanční vzdělávání od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26.2.2021 č. 200 o přijetí krizového opatření je zakázána osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřských školách. Pro povinné předškolní vzdělávání (ale i pro mladší děti) bude mateřská škola poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

 

Proto paní učitelky pro Vaše děti budou opět uveřejňovat na webových stránkách MŠ do složky: „Předškolní vzdělávání“ každý týden nabídku činností, které by v rámci výchovně-vzdělávací práce (v souladu s ŠVP a RVP) při prezenčním vzdělávání v MŠ s dětmi dělaly.

Materiály jsou rozděleny dle věkových skupin:

M+B = 3-4 roky,

Ž+H = 4-5 let,

K+S = 5-6 let (PPV),

a to tak, aby obsáhly většinu gramotností, výchov a činností: čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, grafomotorika, sluchové a zrakové vnímání, logopedie, ekologická výchova a vzdělávání, výtvarné a pracovní činnosti (vč. námětů a technik), hudební činnosti (vč. not a textů) a hudebně-pohybové činnosti tzn. básničky, písničky, pracovní listy, omalovánky, a to v rámci týdenních témat. Dále nabídky témat na procházky do přírody, badatelství, tvořivou hru, polytechniku, ale i náměty pro programy „Ekoškola“ a „Učíme se venku“.

Pro třídy Motýlků, Berušek, Žabiček a Hvězdiček jsou tyto materiály brány jako inspirace.

Pro třídy Koťátek a Sluníček (povinné předškolní vzdělávání = PPV) jsou tyto materiály, v rámci distančního vzdělávání, součástí plnění PPV. Proto Vás rodiče, prosíme, abyste s dětmi ze tříd Koťátek a Sluníček tyto činnosti plnili.

Rádi bychom Vás tímto požádali o předání těchto vypracovaných „úloh“ do tříd K+S buď elektronicky (foto či scan) e-mailem (přímo na třídní e-maily K+S) nebo po obnovení prezenčního vzdělávání osobně do MŠ.

Náš tip: založte dětem desky, do kterých si budou své vypracované „úlohy“ zakládat.

Pokud nám pošlete vyfotografovaná dílka Vašich dětí nebo i Vaše společné, rádi je na našem webu uveřejníme!

Jestliže nebudete mít možnost svým dětem materiály vytisknout, napište na třídní e-mail a my Vám materiály vytiskneme a po dohodě předáme.

Martina Čermáková, ředitelka