Rozhodnutí o přijetí do Mateřské školy Mnichovice, okres Praha – východ pro školní rok 2022/2023

Ředitel Mateřské školy Mnichovice, okres Praha – východ, rozhodl podle § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a v souladu s § 183 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve...

OCENĚNÍ EKOTÝMU

Na základě auditu konaného dne 25. 5. 2022 a posouzení zprávy z auditu komisí, jste obhájili Certifikaci Zelené cesty – mezinárodní titul Ekoškola platný po dobu 3 let.Oceňujeme kvalitní práci, kterou v programu děláte a nadšení, se kterým jste se do ní pustili. Obhájení tohoto titulu opravňuje vaši školu užívat vlajku, logo a...

EKOKODEX

Jedná se o soubor společných hodnot a pravidel našeho EVVO, EKO chování dětí a dospělých k přírodě. Tvorba a obsah vychází z našich činností při realizaci programu ,,EKOŠKOLA“. Na tvorbě spolupracovaly děti z ekotýmu společně s kamarády z ostatních tříd.