Setkání rodičů nově přijatých dětído Mateřské školy Mnichovice ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, ve středu 16.6.2021od 17.00 do 17.30 hod. bude probíhat setkání rodičů nově přijatých dětí do naší mateřské školy,a to na zahraděmateřské školy.Již nyní se mnoho informací můžetedozvědět na našich webových stránkáchhttps://msmnichovice.cz,především vkapitolách„Pro rodiče“, „Dokumenty“a „Finance“. Těšíme se na Vás

Rozhodnutí o přijetí do Mateřské školy Mnichovice, okres Praha – východ pro školní rok 2021/2022

Ředitel Mateřské školy Mnichovice, okres Praha – východ, rozhodl podle § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a v souladu s § 183 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve...

Úplata za předškolní vzdělávání „školné“ 2021/2022

2021/2022 je v souladu s §6 odst. 2) vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání  v platném znění, stanovena na 797,- Kč měsíčně (od 1. 9. 2021 – do 31. 8. 2022). Částka bude poukázána na účet: 107 – 831 899 0207/0100 Variabilní symbol: číslo dítěte (nově přijaté děti obdrží toto číslo v první den nástupu do MŠ, ostatní...

Fotografování dětí

Dne 10.6.2021 bude v MŠ probíhat FOTOGRAFOVÁNÍ (vzpomínka na školní rok 2020/2021) Děti budou fotografovány společně se svou třídou. Fotografovat nás přijede pan Rudolf Flachs z Říčan.

Logo - Policie

Anonym vyhrožuje útokem

Vážení rodiče, tímto Vám sděluji, že jsme právě obdrželi informaci od Policie ČR o zahájení vedení trestního řízení ve věci šíření internetových výhrůžek obsahujících hrozbu útoky na různé objekty s cílem vyvolat paniku a donutit státní orgány k plnění stanovených požadavků, a to na základě provedené anonymní výhrůžky z dnešního dne, která se...