Šestá schůzka ekotýmu

ŠESTÁ SCHŮZKA EKOTÝMU 25. 6. 2021

V pátek proběhla schůzka ekotýmu na téma: ,,EKOKODEX“ Schůzka proběhla v altánku na naší zahradě. Děti pomocí smajlíků přemýšlely nad tím, co děláme a neděláme pro přírodu. Co přírodě škodí, co jí pomáhá a jak můžeme přírodě pomoct právě my. Společně jsme začali sepisovat pravidla a hodnoty = EKOKODEX.

EKOŠKOLA DĚKUJE!

Krásný den vám přejeme. Aspoň touto cestou bychom vám všem chtěli moc poděkovat za to, že jste i v tomto složitém školním roce nadále byli s EKOŠKOLOU. Nesmírně si vážíme toho, kolik času a energie do své práce v Ekoškole s dětmi dáváte, kolik různých nápadů, úkolů a cílů máte. Díky vám mohou děti...

ANKETA

Vážení rodiče, obracíme se na Vás se žádostí o vyplnění krátkého postojového dotazníku. Jeho cílem je zmapovat, zda se naplnila či naplňují Vaše očekávání, která jste měli a máte od mateřské školy. Výsledky této ankety nám napomohou znát postoje rodin našich dětí a současně zlepšovat naši pedagogickou práci a péči o...

Setkání rodičů nově přijatých dětído Mateřské školy Mnichovice ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, ve středu 16.6.2021od 17.00 do 17.30 hod. bude probíhat setkání rodičů nově přijatých dětí do naší mateřské školy,a to na zahraděmateřské školy.Již nyní se mnoho informací můžetedozvědět na našich webových stránkáchhttps://msmnichovice.cz,především vkapitolách„Pro rodiče“, „Dokumenty“a „Finance“. Těšíme se na Vás

Rozhodnutí o přijetí do Mateřské školy Mnichovice, okres Praha – východ pro školní rok 2021/2022

Ředitel Mateřské školy Mnichovice, okres Praha – východ, rozhodl podle § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a v souladu s § 183 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve...