Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

V souladu s ustanovení, § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Mnichovice, okres Praha – východ bude přerušen v době od 23.12.2021 do 31.12.2021. Provoz bude opět...

Školička bruslení

KAŽDÝ čtvrtek dopoledne od 7. 10. 2021 pro „předškoláky“ Děti si přinesou v BATOHU podepsané tyto věci: BRUSLE, HELMU, RUKAVICE + TEPLÉ, ZIMNÍ OBLEČENÍ Kde: zimní stadion TJ Slavoj Velké Popovice Doprava: autobusem Délka kurzu: 5 lekcí CENA: 500,- Kč za dopravu/ kurz – prosíme o úhradu této částky na bankovní účet MŠ...

MŠ Mnichovice šablony III

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Cíl projektu: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Sociální integrace dětí a žáků...

Fotografování dětí

Dne 3. 11. 2021 bude v naší mateřské škole probíhat fotografování. Děti budou fotografovány jednotlivě. Za několik dnů obdržíte soubor fotografií + kalendář. Dle Vašeho zájmu můžete (po zaplacení) nebo nemusíte (ale musíte soubor vrátit zpět) soubor fotografií + kalendář od fotografky paní Šoltézové zakoupit.