TŘETÍ SCHŮZKA EKOTÝMU 23. 11. 2022

Na předchozí schůzce jsme prováděli analýzu (průzkum), abychom nalezli silné a slabé stránky naší školky. K zjišťování nám pomáhaly nejen děti z Ekotýmu, ale zapojila se celá školka. Paní Slepičková zaslala dopis, ve kterém dětem poděkovala zato, jak pečlivě zjišťovaly informace. Byla zvědavá, jak průzkum dopadl.

Zdravé štístko

Učitelky naší mateřské školy absolvovaly vzdělávací program zaměřený na zdravé pohybové návyky dětí akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v rámci projektu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s názvem Základ zdravého pohybu aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře.