VÝŇATEK Z OPATŘENÍ ŘEDITELE Č. 2

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU U vstupů do budovy školy, v každé třídě jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po...

Opatření ředitele č. 2

Opatření ředitele č.2/ 2020 O podmínkách provozu a vnitřního režimu školy z důvodu epidemiologické situace a prevence šíření infekce Současné platný postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněním Covid-19 ve školách nastat Mytí rukou – plakát Mimořádné opatření MZČR – omezení hromadných akcí od 1. 9. 2020 Mimořádné opatření MZČR – nošení ochranných...

Mezinárodní program Ekoškola pro mateřské školy

Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu. https://eko-skolky.cz/cz         Jádrem programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků s konkrétními tématy je Ekoškola na...