MŠMT – Informace pro školy ze dne 17. 9. 2020

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchycích cest s výjimkami s účinností od 18. 9. 2020 do odvolání Mimořádné opatření – omezení provozoven a provozu služeb s účinností od 19. 9. 2020 do odvolání Mimořásné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od...

DOPLNĚNÍ Č. 2 OPATŘENÍ ŘEDITELE Č. 2

s platností a účinností od 18.9.2020: Obecné informace k provozu školy Výjimky z nošení roušek – děti do dvou let věku, – děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a dětské skupině Ostatní zaměstnanci MŠ mají povinnost při pohybu v prostorách MŠ VŽDY používat ochranné pomůcky dýchacích cest (ústa, nos). Pedagogickým pracovníkům je doporučeno používat...

Informační a zahajovací schůzka „na dálku“

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, se letošní schůzka za osobní účasti konat nebude. Proto mi dovolte, abych Vám alespoň touto cestou „na dálku“ umožnila seznámit se s obsahem této schůzky a dala Vám též prostor pro Vaše dotazy. Také jsem se snažila provázat naše webové stránky s informacemi níže uvedenými –...

ZRUŠENO – Pochod kocoura Mikeše

oznamujeme, že město Mnichovice z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, a to stále narůstajícího počtu pozitivních případů nákazy novým koronavirem způsobující onemocnění COVID-19 a doporučení Krajské hygienické stanice je nuceno zrušit letošní ročník turistického pochodu „Po stopách kocoura Mikeše“, který se měl konat v sobotu 19. září 2020.

DOPLNĚNÍ OPATŘENÍ ŘEDITELE Č. 2

Obecné informace k provozu školy „Pohyb zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen: vstup do budovy školy je možný VŽDY pouze s použitím ochranných pomůcek dýchacích cest (ústa, nos) [1], a to od momentu vstupu do budovy školy – a dále pohyb v chodbě, schodišti, šatně, s PLATNOSTÍ OD 10.9.2020“....

VÝŇATEK Z OPATŘENÍ ŘEDITELE Č. 2

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU U vstupů do budovy školy, v každé třídě jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po...