OSMÁ SCHŮZKA EKOTÝMU 26. 11. 2021

V pátek proběhla osmá schůzka ekotýmu, a protože se ochladilo, nejdříve jsme si zahráli hru na honěnou. Jedno z dětí byl kocour, který ostatní děti honil a koho chytil, stal se zase kocourem. Při hře jsme používali říkanku: „Dešťové kapičky“.   OSMÁ SCHŮZKA EKOTÝMU 26. 11. 2021

Výzva k soutěži Land art, čili krajinné umění

Český svaz ochránců přírody vyhlásil soutěž Land art, čili krajinné umění. Jedná se o tvoření v přírodě z přírodního materiálu. Land – artisté pracují se zeminou, pískem, kamením, suchými větvemi, listím s vodou v různých podobách. Cílem je především seznámení s rozmanitostí přírodních materiálů, rozvíjení fantazie a kreativity při práci s přírodninami a učení vnímat krásu přírody.

MŠ Mnichovice šablony III

    Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Cíl projektu: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Sociální integrace dětí...