TOPlist

Nadace Proměny Karla Komárka

PREZENTACE PLÁNU REKONSTRUKCE ZAHRADY MŠ PRO ROK 2019
+ PŘEDNÁŠKA „ČESKÉ DĚTI VENKU A VÝZNAM ŠKOLNÍCH ZAHRAD“
Nadace Proměny KK, Ing. Magdalena Smetanová z in-site ateliér zahradního designu, výtvarník Michal Novotný


 České děti venku -Reprezentativní výzkum, kde a jak děti tráví svůj čas

Pristi stanice

Na začátku října jsem z Nadace Proměny Karla Komárka dostali skvělou zprávu!

... a protože jste nám určitě moc drželi palce, s radostí Vám můžeme oznámit, že jsme v konečném výběru žadatelů o nadační podporu z Nadace Proměny Karla Komárka s naším projektem „Příští stanice, MŠ Mnichovice!“ USPĚLI!

ZH GV 2017 Hodnoceni vysledekrozhodnuti SR Page 1


ZH GV 2017 Hodnoceni vysledekrozhodnuti SR Page 2

ZH GV 2017 Hodnoceni vysledekrozhodnuti SR Page 3

ZH GV 2017 2.kolo hodnoceni VysledekObhajoba Page 1
ZH GV 2017 2.kolo hodnoceni VysledekObhajoba Page 2
22.5.2018 přijede hodnotící tým z Nadace Proměny
Kde vzniknou pt zahrady


ZH GV 2017 1.kolo hodnoceni VysledekMonitoring Page 1

Název projektu: Minimální zvýšení bezpečnosti žáků a personálu školy, Mnichovice, okres Praha-východ

Název programu: Podpora zabezpečení škol a školských zařízení, č.j. MŠMT-2157/2015-1

Účel dotace: Zajištění dostatečného zabezpečení budov právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení v souladu s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimálním standardem bezpečnosti, č.j. MŠMT-1981/2015-1

Lhůta použití dotace: 16.7.2015 – 31.12.2015

Celkový rozpočet projektu: 43.888 Kč

Celkový rozpočet dotace: 39.499 Kč

Specifikace: nákup bezpečnostních prvků a montážní práce neinvestičního charakteru – zabezpečení 3 vstupů do objektu MŠ instalací technického zařízení a instalace 5 video monitorů.

La Mamka

Mydlovy workshop1

Mydlovy workshop

La mamka

Cesta kolem sveta31. 5. 2018 - Dětský den - Cesta kolem světa
Čeká nás úžasný program, kdy se proletíme kolem celé zeměkoule.
Projdeme zkouškou odvahy s Indiány v Americe, zúčastníme se klokaních závodů v Austrálii, zatančíme si v Africe, prostě těšíme se velice!!!

La Mamka: LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Na motivy pohádky Ledové království. Anna a Elsa představily dětem kouzla s ledem a sněhem.


Ledove kralovstvi30. 1. 2018 a 31. 1. 2018 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Na motivy pohádky Ledové království. Anna a Elsa představují dětem kouzla s ledem a sněhem děti zjistí, že každý z nás je vlastně tak trochu kouzelník...
Domů si děti odnesou pracovní listy s omalovánkou.

Cesta kolem sveta1. 6. 2017 - Dětský den - Cesta kolem světa
Čeká nás úžasný program, kdy se proletíme kolem celé zeměkoule.
Projdeme zkouškou odvahy s Indiány v Americe, zúčastníme se klokaních závodů v Austrálii, zatančíme si v Africe, prostě těšíme se velice!!!
Studa nkova vi la23. 5. 2017 - Studánková víla
pokusy s vodou, ekologie, písničky...
Úžasné představení plné pokusů s naší nejdražší tekutinou - vodou.
Představením provází studánková víla, které nějaký ničema znečistil studánku.
Na scénu přichází vědkyně, která víle pomáhá s úklidem a rozveselí jí kupou zábavných pokusů...
Afrika25. 4. 2017 - Afrika
Slyšíte zvuky afrických bubínků?
Je africké jídlo "mňamka"?
Co tam asi žije za zvířátka?
Zveme Vás na putování po Africe!
Bubliny info11. 4. 2017 - Bubliny a bublinky
Co je to bublina? Je vždy kulatá?
A proč je tááák barevná? Dokážeme nabublat hada?
banan4. 4. 2017 - Banán
Čeká nás interaktivní představení na téma banán. Hraná pohádka, veselé vaření z banánu a tvoření banánové chobotnice!
ryba ms mnich 13. 3. 2017 - Zdravíčko tělíčko - ryba
Představení, které je koncipováno tak, aby děti zapojily všechny své smysly.
- krátká hraná pohádka o zlaté rybce
- jednoduchý zdravý recept, který si děti samy uvaří
- veselá výtvarná aktivita
Str edove k info 6. 3. a 8. 3. 2017 - Histori - Středověk
Čeká nás stavba středověkého hradu a jeho dobývání. Poté si uvaříme středověké jídlo.
Prostě hravou formou nahlédneme do historie!
 Staticka elektrina 28. 2. 2017 - Statická elektřina
Společně objevíme  kouzla statické elektřiny. Naučíme se ohnout vodu, motýla létat. Naše prsty se díky ní stanou kouzelnými! :-)
 Ledove kralovstvi intro 20.2. 2017 interaktivní představení - LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Na motivy pohádky Ledové království. Anna a Elsa představují dětem kouzla s ledem a sněhem děti zjistí, že každý z nás je vlastně tak trochu kouzelník...
Domů si děti odnesou pracovní listy s omalovánkou.

Oborový mentoring

Oborovy mentoring hlavicka

Tvořivá hra, aneb co už zvládnu sámTvořivá hra na téma: ,,Ptáci v zimě,
Výroba krmítka ze šišky, skládání ptačí budky, hry s peříčky a malování ptáčka


Projekt oborového mentoringu je ve své polovině.

V současné době dvě paní učitelky absolvovaly a ukončily cyklus obecného mentoringu. Své zkušenosti již předávají dalším paní učitelkám na plánovaných akcích pod dohledem konzultanků Muzea Říčany. Kolegyně se seznamují s principem metody tvořivé hry, základními postupy a zásadami. Společně ve třídách realizují konkrétní aktivity.

Tradice Vánoce


Podzimní práce na zahradě

Práce s keramikou a samotvrdnoucí hmotou


Projekt Oborový MENTORING v přírodovědném a polytechnickém vzdělánáníI tento rok pokračujeme v projektu: ,,Oborový mentoring a tvořivá hra“.

Děti se seznamují a pracují s různými druhy materiálů (např bavlnky, vlny, látka, dřevo) a učíme se bezpečně používat různé nástroje (např. jehla, kladivo, vrtačka, struhadlo, nůž, škrabka)

Vedeme děti k samostatnosti při práci, rozvíjíme slovní zásobu, komunikační dovednosti, fantazii, jemnou motoriku a radost z vlastní tvorby a výrobku.

Ve tvořivé hře s dětmi používáme tyto zásady:

1. Neděláme práci za děti

2. Respektujeme, že každé dítě má své tempo a své nápady

3.Chybami se člověk učí

4. Bereme si inspiraci z přírody

5. Dbáme na bezpečnost

6. Probouzíme v dětech zvídavost

7. Dítě má ze svého výrobku radost a chce si sním hrát


11/2016 - 10/2018

V následujících dvou letech se zástupci z řad našich pedagogických pracovníků budou díky finanční podpoře Evropské unie prostřednictvím OP VVV individuálně věnovat osobnostnímu a profesnímu rozvoji. Všichni učitelé absolvují díky našemu partnerovi, Společnosti pro kvalitu školy, kolegiální podporu v oblasti mentorských dovedností. Co to znamená? Jednoduše řečeno, učitelé budou mít šanci se dlouhodobě zabývat správnými principy komunikace s dospělými tak, že postupně dokáží lépe sdílet své pedagogické zkušenosti a dovednosti s dalšími kolegy.

Lektoři Muzea Říčany se budou učitelům zároveň individuálně věnovat ve zkvalitňování výuky jako konzultanti. U MŠ v oblasti polytechnické (materiál, nástroje, tradice, EVVO), dovedností v polytechnice (plánování a postup práce, manuální činnost a jeho výsledek, řešení problémů, sdílení zkušeností) resp. řemeslné. Konzultanti budou s učiteli společně plánovat i realizovat vybrané výukové bloky a zároveň si na sobě vzájemně zkoušet nově nabyté poznatky z oblasti mentorské praxe. 

Po roce již bude mít učitel ve školce na starosti svého kolegu, se kterým bude sdílet své zkušenosti a pomáhat mu nové metody zavádět do praxe v jeho třídě. To vše za podpory konzultantů.

Zahrada v přírodním stylu

PROGRAM Exkurze III Zahrada hrou 2018 VYUIT Page 1
PROGRAM Exkurze III Zahrada hrou 2018 VYUIT Page 2
PROGRAM Exkurze II Zahrada hrou 2018 METODIKA Page 1
PROGRAM Exkurze II Zahrada hrou 2018 METODIKA Page 2
Osazovací plán
osazovaci plan bez site
Přehled rostlin

„Konference Zahrada hrou“ se konla 1. února 2018 v Divadle Archa na Praze 1
ZAHRADA HROU 2018 program Page 1


Prezentace finálního řešení „Příští stanice, MŠ Mnichovice!“ dne 22.1.2018

Pristi stanice
Projekt
Projekt

Prezentace dne 17. 10. 2017.

Zahrada v prirodnim stylu prezentace 17102017

Zahrada v prodnm stylu setkn 28062017

„Nadace Proměny Karla Komárka“

Semin pro pedagogy 28062017

Dilny RVP
poznej zahradu

Navrhujeme zahradu
Zahrada v prirodnim stylu 1

Zahrada v prirodnim stylu schuzka text

„Exkurze zahrada hrou 2017“

26. dubna 2017 proběhla společná exkurze po zahradách mateřských škol v Praze nazvaná Zahrada hrou 2017
EXKURZE ZAHRADA HROU 2017 program Page 1
Vážení rodiče,

jak jsme již avizovali na naší společné zahajovací a informační schůzce dne 14.9.2016, na přelomu pololetí tohoto školního roku začínáme s přípravou projektu nové zahrady MŠ  - „Zahrada v přírodním stylu“.

Obracíme se proto na všechny z Vás, kterým je toto téma blízké, či Vás prostě zajímá a chcete se do přípravy projektu zapojit, ať už jste profesionál či amatér, abyste svůj zájem spolupodílet se na vytvoření nové zahrady MŠ předali třídním p. učitelkám Vašeho dítěte.

Termín naší první společné schůzky a další postup Vám sdělíme s dostatečným předstihem – předpokládáme přelom měsíců února a března 2017.

Děkujeme Vám za Váš zájem spolupodílet se na tvorbě tohoto projektu