TOPlist

DOPLNĚNÍ Č.2 OPATŘENÍ ŘEDITELE Č.2

s platností a účinností od 18.9.2020:

 Obecné informace k provozu školy

Výjimky z nošení roušek
- děti do dvou let věku,
- děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a dětské skupině

Ostatní zaměstnanci MŠ mají povinnost při pohybu v prostorách MŠ VŽDY používat ochranné pomůcky dýchacích cest (ústa, nos).

Pedagogickým pracovníkům je doporučeno používat ochranné pomůcky dýchacích cest i v průběhu VVP. Všichni zaměstnanci MŠ mají k dispozici ochranné štíty.

Číst dál...

DOPLNĚNÍ OPATŘENÍ ŘEDITELE Č. 2

Obecné informace k provozu školy

„Pohyb zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen:

vstup do budovy školy je možný VŽDY pouze s použitím ochranných pomůcek dýchacích cest (ústa, nos) [1], a to od momentu vstupu do budovy školy – a dále pohyb v chodbě, schodišti, šatně, s PLATNOSTÍ OD 10.9.2020“.

Vstup do tříd je zakázán. Jedinou výjimkou je adaptační program u nejmladších dětí a to pouze výjimečně a na velmi krátkou dobu (max. 5 minut), a to pouze s použitím ochranných pomůcek dýchacích cest (ústa, nos) [1]

V Mnichovicích dne 9.9.2020

Martina Čermáková, ředitelka
Mateřské školy Mnichovice, okres Praha - východ
___________________________________________

[1] Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém manuálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“).

 

VÝŇATEK Z OPATŘENÍ ŘEDITELE Č.2

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

U vstupů do budovy školy, v každé třídě jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou,

a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.