Žabičky – Tvoříme z kaštanů různé obrazce a procvičujeme předmatematické představy.