Žabičky – Tvoříme les z přírodních materiálů nasbíraných na vycházce.