Žabičky – 1. den ve školce jsme si krásně užili. Naučili jsme se pavučinu přátelství.