Sluníčka – NÁVŠTĚVA DIVALA SPEJBLA A HURVÍNKA: „ VÝLET DO TRAMTÁRIE“