Motylci – I my s dětmi jsme upekli něco dobrého na Mnichovické kramaření…