Hvězdičky – Zavítal k nám pan Paroulek a vyprávěl nám vše o včelkách.