Hvězdičky – V pátek u hvězdiček proběhl projektový den s MTU „Malý zpracovatel odpadů“. Děti byly v roli zpracovatele odpadů, dozvěděly se, kde končí směsný odpad, co je odvětrání a izolace skládky a k čemu slouží, co na skládku nepatří, třídění odpadu a recyklace. Děti si zábavnou formou a prožitkem rozšířily své znalosti o zpracování odpadů.