Hvězdičky – V pátek proběhl ve třídě hvězdiček workshop s paní Kovaříkovou na téma o přírodních barvivech. Děti mohly vidět barevný přechod u borůvek a barevnou reakci škrobu s jodem. Dozvěděly se proč si rostliny barviva vyrábějí.