Hvězdičky – Cvičíme, malujeme a vytváříme pravidla společného soužití ve třídě.