Berušky – Téma tohoto týdne „Když zasadím semínko“ jsme opravdu dodrželi. Děti si zaseli semínka rajčátek, paprik, hrášku a Afrikánů. Nejprve budeme pozorovat jak rostou ve třídě, až nám bude přát počasí, tak je přesadíme na záhonky ven a nakonec budeme i ochutnávat. Děti se dozvěděly i mnoho zajímavých věcí o kytičkách, stromech a jiných rostlinkách.